Manifest pel No-Sí

La revolució, sense Estat-nació, és la solució!

“Veure el manifest de la Plataforma pel No-Sí: La Via
Revolucionària del No-Sí – Manifest per la Independència sense
Estat
.”

El Parlament de Catalunya aprovarà pròximament una pregunta i una data per realitzar un referèndum sobre la “independència” de Catalunya. La pregunta, acordada per diversos partits parlamentaris, serà doble: “Vol que Catalunya sigui un Estat? En cas afirmatiu, vol que sigui independent?”[^1]. En aquest Manifest, en primer lloc, exposarem el nostre posicionament respecte aquesta qüestió, explicant els motius pels quals respondríem amb un No-Sí a les respectives preguntes, és a dir, donaríem una resposta que ha estat impedida en la formulació promulgada. En segon lloc, farem algunes consideracions generals sobre el fet nacional i el nacionalisme. Per acabar, reflexionarem sobre les potencialitats del conflicte nacionalista a les nostres contrades i sobre el paper que està jugant l’esquerra independentista d’una banda, i el paper que podem jugar els revolucionaris integrals de l’altra, en tot aquest afer.

[^1]: Artur Mas va anunciar que la segona pregunta seria “En cas afirmatiu, vol que sigui un Estat independent?”. Tanmateix, diversos mitjans de “comunicació” van excusar la redundància estatista del president i van ometre encertadament el terme “Estat” que lògicament ja queda inclòs en l’expressió “en cas afirmatiu”. La formulació que emprem en aquest Manifest és aquesta darrera ja que és la que més s’apropa a la formulació que considerem més netament democràtica (al permetre l’expressió de totes les possibilitats) i lingüisiticament correcta (al no redundar innecessàriament): “Vol que Catalunya tingui un Estat propi? Vol que Catalunya sigui independent?”. Tanmateix, és altament probable que la formulació que finalment prevalgui sigui aquella que contingui més redundàncies i distorsions estatistes, és a dir, la que va ser pronunciada pel president.

Continua llegint «Manifest pel No-Sí»

Tornem a l’activitat pública!

Tornem a l’activitat pública!

Ara fa un any vam emetre un comunicat explicant la nostra decisió de fer un parèntesi en la intervenció política i focalitzar-nos en la formació, la reflexió i la refundació. Des del Grup de Reflexió per a l’Autonomia ens plau anunciar que estem encetant una nova etapa en que, tot mantenint el nostre procés de formació i reflexió interna, reprendrem progressivament l’activitat pública amb energia i idees renovades.

Després d’analitzar profundament i avaluar assos­se­ga­da­ment la nostra intervenció política del període 2010-2012 com a Grup d’Acció de Democràcia Inclusiva (GADI) de Catalunya, ens adonem de la conveniència d’incorporar a la nostra proposta de creació d’un moviment global per l’emancipació una visió més amplia que l’oferida per la Democràcia Inclusiva. En particular, els aspectes que ens semblen més importants d’ampliar són els referits a l’ètica i als valors. Considerem necessari el treball personal d’autoconstrucció com a persones virtuoses i revolucionàries, en paral·lel a la transformació dels valors predominants a a societat. En aquest sentit, hem trobat aportacions molt interessants de diversos autors alguns dels quals s’engloben en el marc de la Revolució Integral, concepció a la qual també ens sentim afins. L’experiència dels darrers anys també ens ha fet adonar de la necessitat d’atorgar major pes a les pràctiques convivencials i de reintegració amb la natura, és a dir, ens ha fet aprofundir en la sinergia entre experimentació i reflexió.

Volem tornar a incidir políticament mitjançant la promoció del diàleg entorn al canvi sistèmic; a tal fi, organitzarem debats públics i puntualment realitzarem intervencions en qüestions d’actualitat. El primer tema en el qual ens ha semblat escaient intervenir és el de la “Consulta per la independència de Catalunya”. Considerem crucial reivindicar el projecte revolucionari integral per fer front als efectes de reforçament del sistema actual que implica aquesta falsa dicotomia entre dues opcions aparentment oposades, Estat català o Estat espanyol, en realitat idèntiques en la seva essència estatista. Esperem que el “Manifest pel No-Si: la revolució, sense estat nació, és la solució!” sigui del vostre interès i que, si ho trobeu convenient, ens ajudeu a fer-ne difusió.

Properament anunciarem les dates i el programa d’unes jornades que estem preparant sobre una altra dicotomia encara més transcendental: “Reforma o Revolució?”. En elles hi haurà varies sessions de debat i reflexió col·lectiva, una d’elles entorn a les idees del “Manifest pel No-Sí”.

Aprofitem per desitjar-vos cordialment un 2014 molt bo, en altres paraules, molt revo­lu­cionari!