Bones pràctiques pel debat emancipador

Bones pràctiques pel debat emancipador

L’autonomia, en contraposició a l’heteronomia, cal que sigui escollida conscientment, no pot ser donada ni imposada. Així, només es pot fonamentar en la consciència crítica de les persones que volen esdevenir autònomes, que a la vegada depèn del grau —a nivell quantitatiu però sobretot qualitatiu— de comunicació entre aquestes. És per això que el debat, entenent-lo com un procés cooperatiu-sinèrgic de pensament i coneixement, és un element primordial per avançar cap a la societat que anhelem, així com per fer front a la dominació.

No obstant, la mateixa idea de debat ha estat profundament manipulada i degenerada com a conseqüència del sistema oligàrquic actual i dels (des)valors que propugna per tal de fer-nos més dominables. En general, el debat ha quedat reduït a un mer procés competitiu per a veure qui té la raó, una lluita d’egos. Tant és així que totes i tots, pel fet d’haver crescut en aquesta societat, estem desentrenats de cara al diàleg.

Així, un objectiu fonamental d’aquest cicle és el debat en sí mateix: aprendre i reivindicar la concepció cooperativa del diàleg, com a pas bàsic de cara a construir una societat basada en l’autonomia. Per a millorar en aquest sentit proposem unes pautes a tenir en compte durant els debats:

  • És molt convenient haver pensat prèviament, de forma individual o col·lectiva, en les idees que es tractaran als debats, per fer-nos una opinió pròpia i poder desenvolupar aportacions. Això no treu que, evidentment, estiguem oberts a replantejar-nos tots els nostres posicionaments, per això estem en un procés de debat!
  • Pensar i estructurar bé les intervencions abans de fer-les; fer-les sintètiques i breus.
  • Parlar de forma clara i a un ritme que permeti als altres pensar el que s’està dient.
  • Recordar durant el transcurs del debat que es tracta d’un procés cooperatiu i que els que ens envolten no són competidors sinó col·laboradors.
  • Procurar que el debat avanci, aportant noves idees i no repetint les que ja s’han dit.
  • Escoltar el que diuen els altres, no només esperar el torn per dir el que es vol dir.
  • Ser respectuós amb les altres persones: no interrompre, deixar-los expressar, tenir una actitud oberta de cara a les seves aportacions, intentant entendre el fons del que volen aportar, etc.
  • Tenir en compte que contradir les idees exposades per algú no és un atac cap a aquella persona; de la mateixa manera, no prendre-s’ho com un atac personal si rebaten el que hem dit.
  • Silenciar el mòbil i deixar-lo guardat, ja que pot reduir la concentració.
  • Respectar els torns de paraula, la dinamització i la moderació. Els dinamitzadors poden tallar algú amablement si es passa de temps, si repeteix idees o monopolitza els torns de paraula. Sabem que és una tasca a vegades desagradable i agraïm la col·laboració de tots i totes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *